DIGITALISERING FOR CIVILSAMFUND

Socialkompas er til gavn for civilsamfundet

Socialkompas er til gavn for alle lokale aktører og skabt til at bygge bro mellem borgere, foreninger og kommuner

DERFOR UDVIKLES SOCIALKOMPAS

Én søgeportal - alle sociale tilbud

Socialkompas er et digitalt værktøj, som giver ét samlet tilbudsoverblik - lokalt og nationalt

Få eget feed med lokale tilbud

Socialkompas er socialt - i ordets bredeste forstand. Platformen indeholder alt fra idræt- til behandlingstilbud. 

Brugervenlig

Giv frontpersonale hurtig og let adgang til tilbuddene, så borgere nemt kan hjælpes videre.

Skalerbar og driftsikker

Socialkompas et et komplet, brugervenligt system, som lever op til høje standarder for sikkerhed og drift.

SOCIALKOMPAS I BRUG

Frivilligcenter Aarhus løste kerneopgaven hurtigere, bedre og billigere

Centerleder fra Frivilligcenter Aarhus, Hanne Sanderhoff Degn, fortæller om Socialkompas' fordele for lokale aktører og foreninger, muligheder for lokal tilpasning af Socialkompas og - ikke mindst - et stærkt samarbejde med Aarhus Kommune

Fordele for lokale aktører

Fordele for lokale foreninger

Lokale muligheder for tilpasning

Samarbejde med Aarhus Kommune

DIGITALISERING OG CIVILSAMFUND

Forankring og forpligtelser

Nej. Anvendelse af Socialkompas kræver, at både lokal aktør og kommune bidrager til vedligehold af platform, herunder opdatering af tilbudsoversigten.

Det er i øjeblikket ikke muligt at anvende Socialkompas, hvis ikke kommunen er interesseret i at bidrage til lokal forankring af Socialkompas.

Socialkompas kan rumme et (næsten) ubegrænset antal af informationer om sociale tilbud. Hvordan sikres det, at denne mulighed udnyttes - og at kendskab til portalen udbredes lokalt til kommunalt frontpersonale, borgere osv? 

Socialkompas er skabt for at hjælpe lokale aktører med at klarlægge tilbudsoverblik i kommunerne. Hvordan kan man arbejde med Socialkompas, så det understøtter kravet til lokale aktører om at have kendskab til aktivitetsudbuddet i egen kommune?

Ja. Socialkompas er en komplet, teknisk løsning, men den er ikke magisk. Derfor kan man ikke arbejde med Socialkompas, hvis ikke der kan afsættes medarbejdertimer til projektet.

Lokale aktører og kommuner er ikke ens. Det totale antal medarbejdertimer, som må afsættes til vedligehold og opdatering af Socialkompas, afhænger af lokalt ambitionsniveau - og udbudte tilbud. Deltagere kan forvente at bruge 4-8 timer ugentlig på fyldestgørende opdatering af data. Opgaven kan løftes af eksempelvis en studentermedhjælper.

HVAD KOSTER SOCIALKOMPAS?

Økonomi

Udvikling og teknisk drift af Socialkompas koster ikke noget for deltagende, lokale aktører og kommuner, men platformen skal opdateres med informationer om tilbud; en fast arbejdsindsats, som kræver en mindre økonomisk forpligtelse til det løbende engagement i Socialkompas.

Ja. Der er økonomisk engangsstøtte på 20.000 DKK til 40 lokale udgaver/feeds af Socialkompas.

Socialkompas (som en færdigudviklet, teknisk løsning) er betalt af FriSe med midler fra Socialstyrelsen. Derfor stilles den gratis til rådighed for de deltagende aktører, som dog skal påregne udgifter forbundet med eksempelvis de arbejdstimer, som opdatering af social tilbud på platformen kræver. Disse udgifter varierer fra hver lokalt implementering.

Ja! FriSe har tilknyttet to konsulenter til forankring af Socialkompas, og begge assisterer dagligt deltagere - og kommende deltagere - i alle processer vedrørende den lokale forandring.

Ja! FriSe arbejder allerede på info- og markedsføringsmateriale, som kan sikre en effektiv udbredelse af Socialkompas i landets kommuner

Få Socialkompas i jeres kommune

Vi modtager løbende interessetilkendegivelser fra kommuner, som ønsker at få et lokalt Socialkompas.
Læs mere om den uformelle interessetilkendegivelse og bliv opdateret på den løbende udbredelse af platformen nedenfor.

© Copyright 2022 - FriSe - Alle rettigheder forbeholdes.
Foto: Leg På Plejehjem + Andreas Jensen (Unsplash)